вторник, 1 октомври 2013 г.
Тайните учения на всички времена том ІV

 От каббалистичната космогония до древната алхимия


Енциклопедичното изследване на Менли Палмър Хол ни предоставя задълбочено тълкуване на ученията на древните философи, на темите от древната митология, философия, религии и ритуали, разкривайки ни тайното познание, закодирано в тях през вековете. Менли Палмър Хол описва мъдростите във всяка една традиция, като съумява да се издигне до нивото на техните прикрити и комплексни същности, докато същевременно се стреми да изрази универсалните истини в тях. Уникалният му труд, публикуван за първи път през 1928 г., е успешно допълнен с множество гравюри от древни окултни манускрипти. До ден днешен Тайните учения на всички времена на Менли П. Хол остава ненадминато четиво за всеки изкушен да изследва и
постигне древната мистична философия.

Том IV

● КАББАЛА – ТАЙНАТА ДОКТРИНА НА ИЗРАЕЛ
● ОСНОВИ НА КАББАЛИСТИЧНАТА КОСМОГОНИЯ
● ДЪРВОТО НА СЕФИРОТ
● КАББАЛИСТИЧЕСКИ КЛЮЧОВЕ КЪМ СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
● ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА АЛХИМИЯТА I
● ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА АЛХИМИЯТА ІІ

Няма коментари:

Публикуване на коментар